Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Studio Soes de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Soes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Soes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Studio Soes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u contact opnemen.

Cookies

Onze website registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard in het WordPress CMS en gehost op het platform van Sensson. Deze gegevens worden gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken. Inschrijfformulieren voor nieuwsbrieven worden bewaard en verwerkt door MailChimp. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag onder onze producten alleen aan bij de afdeling marketing. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

 • Formulieren Voor formulieren op pagina’s binnen www.studiosoes.nl. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en worden ook buiten Nederland gestuurd. De gegevens voor de nieuwsbrief worden  bewaard door MailChimp, wij hebben een verwerkersovereenkomst met MailChimp gesloten voor de verwerking van gegevens. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze persoonsgegevens worden ook bewaard in het WordPress CMS en gehost op het platform van Sensson wij hebben een verwerkersovereenkomst met Sensson gesloten voor de verwerking van gegevens. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 • Statistieken Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Wij nemen de beveiliging van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.

U heeft het recht:

 • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • een klacht in te dienen